Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2012

ilikemypig
4534 34ca 390
Reposted fromSsomething Ssomething viapastelina pastelina
ilikemypig
Tylu ciekawych ludzi przegapiliśmy, przez tylu niewłaściwych.
Reposted fromlabellavita labellavita viapastelina pastelina
ilikemypig
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted frombemotivated bemotivated viapastelina pastelina
ilikemypig
2375 191c 390
Reposted fromretaliate retaliate viapastelina pastelina
ilikemypig
Chcę, ale jakby nie mam siły..
ilikemypig
jesienią potrafię zdefiniować się jednym słowem - nadwrażliwość.
— J.
Reposted fromcichutko cichutko viapastelina pastelina
ilikemypig
5496 ca44 390
Reposted frommaaari maaari viapastelina pastelina
ilikemypig
ilikemypig
5401 105c 390
Reposted frombialetulipany bialetulipany viapastelina pastelina
ilikemypig
zanim postanowię zrobić coś ze swoim życiem, pozwólcie, że najpierw schowam się pod kocem, zamknę oczy i popadnę w wewnętrzną rozpacz
— jesień w pełni
Reposted fromblood-bank blood-bank viapastelina pastelina
ilikemypig
Reposted fromoll oll viapastelina pastelina
ilikemypig
5221 6c06 390
Reposted fromprettyfoods prettyfoods viapastelina pastelina
ilikemypig
5564 ae5e 390
Reposted fromretaliate retaliate viapastelina pastelina
ilikemypig
4472 8bdb 390
Reposted fromsadurday sadurday viapastelina pastelina
ilikemypig
4503 f1ed 390
Reposted fromdrinkmysoul drinkmysoul viapastelina pastelina
ilikemypig
1147 1095
Reposted fromletthesunshine letthesunshine viapastelina pastelina
ilikemypig
5723 7c8f 390
Reposted fromosiaka osiaka viapastelina pastelina
ilikemypig
A najmocniej przepraszam Cię za to, że Cię przepraszam. Bo nie powinienem był doprowadzić do tego, że mam powód, aby to robić.
— najgoręcej
Reposted fromoutkapa outkapa viapastelina pastelina

July 29 2012

ilikemypig
ilikemypig
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl