Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2012

ilikemypig
5612 a282
Reposted fromlsk87al lsk87al viapaproshek paproshek
ilikemypig
To że wspominam o nim coraz rzadziej nie znaczy, że o nim zapomniałam. On nadal jest w moim sercu, zawsze tam będzie.
ilikemypig
2083 3f2f 390
Reposted fromsilkdreams silkdreams viaimchuckbasss imchuckbasss
ilikemypig
ilikemypig
ilikemypig
Bez­radność to naj­bar­dziej gorzka lek­cja życia. 
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viapastelina pastelina
ilikemypig
Kiedy zbyt długo jesteś sama to zaczynasz mieć wrażenie, że nic dobrego Cię już nie spotka.
— zrozumienia mi trzeba...
Reposted fromdepresja depresja viapastelina pastelina
ilikemypig
- Jak się masz?
- Nie mam się. 
Reposted frompaulineoliviia paulineoliviia viapastelina pastelina
ilikemypig
Coś we mnie kocha coś w Tobie .
Reposted fromthesmajl thesmajl viapastelina pastelina
ilikemypig
Mamihlapinatapai (język yaghan)- uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viapoppyseed poppyseed
ilikemypig
Jest najlepszy, ale nigdy mu o tym nie mówiłam.
Reposted fromspontaniczna spontaniczna viapastelina pastelina
ilikemypig
8228 25b2 390
Reposted frombenio benio viapastelina pastelina
ilikemypig
9918 fdb3 390
ilikemypig
Nie warto przejmować się tym, czego nie masz .
Reposted fromthesmajl thesmajl viapastelina pastelina
ilikemypig
Wolę rozmawiać na żywo, bo gdy zabraknie tematów to można się całować.
Reposted fromthesmajl thesmajl viapastelina pastelina
ilikemypig
Kochaj mnie. Kochaj mnie tak jak wtedy, kiedy byłam Twoim wszystkim.
— Dear..
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viapastelina pastelina
ilikemypig

Kiedy masz zły humor i ktoś próbuje cię pocieszyć jedzeniem...

kiedy moj przyjaciel probuje pocieszyc mnie jedzeniem
Reposted fromKiro Kiro viapastelina pastelina
ilikemypig
ilikemypig
1170 2ff8 390
Reposted fromobliviate obliviate viapastelina pastelina
ilikemypig
przykre jest wierzyć w kogoś bardziej, niż w samego siebie.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl